Stornovací podmínky

Rekreačního středisko Rybník, Sportovně - relaxační centrum Rybník a Pension Na Zátiší

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoli před nastoupením pobytu. Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení písemného storna elektronicky emailem na adresu: info@rybnik-ceskyles.cz nebo písemně poštou na adresu:

Rekreační středisko Rybník,
Rybník 43,
345 25 pošta Hostouň

Pokud není stanoveno jinak, budou zákazníkovi v případě zrušení objednávky doúčtovány následující

STORNO POPLATKY:

Do 60 dní před datem k nástupu pobytu bez storno poplatku
Od 59 do 30 dnů před datem nástupu k pobytu 35% z celkové částky za ubytování bez stravy
Od 29 do 14 dnů před datem nástupu k pobytu 75% z celkové částky za ubytování bez stravy
Od 13 do 7 dnů před datem nástupu k pobytu 90% z celkové částky za ubytování bez stravy
Při stornu v době kratší než 7 dní před datem nástupu k pobytu 100 % z celkové částky za ubytování bez stravy

Při zrušení pobytu v den počátku pobytu / nenastoupení k pobytu 100 % z celkové částky za ubytování i předem objednanou večeři pro první den pobytu (příprava na počet osob)

Při zrušení pobytu bude vyčíslené storno zasláno obratem elektronicky v příloze nebo písemně poštou se splatností 14 dní od vystavení.

  • při zkrácení/ při předčasném ukončení pobytu a to z jakýchkoliv důvodů  částku za nocleh nevracíme ( vážné případy dle individuálního posouzení )
  • při předčasném ukončená pobytu  budou hostovi vráceny zpět peníze za nevyužité stravování počínaje od následujícího dne po ukončení pobytu
  • storno podmínky u pobytu skupin nad 15 osob se nastavují obvykle smluvně  při objednávce pobytu