Pleš

Vesnice byla položena nedaleko státní hranice na odlesněné náhorní planině, které od východu dominuje vrch Velký Zvon, nejvyšší v této části Českého Lesa na našem území. Již v  16. století zde existovala sklárna, samotná osada vznikla počátkem 17. století. V roce 1930 zde žilo přes 700 obyvatel (s okolními osadami přes 1000), čímž byla Pleš největší za zaniklých příhraničních obcí na Domažlicku.

Po roce 1945 probíhalo dosídlování opuštěné horské obce jen velmi pomalu a definitivní konec pak znamenalo zřízení hraničního pásma v 50. letech. Všechny stavby byly zbořeny až na hájovnu a bývalý horský hotel přestavěný na kasárna PS. Nájemcem hájovny byl určitý čas J. Zika, legendární pašerák, zastřelený na počátku 50. let nedaleko odsud při pokusu o přechod hranice. V 70. letech pak byly hraniční zátarasy posunuty dále do vnitrozemí a prostor Pleše se tím ocitl za dráty, proto byla postavena nová kasárna nedaleko odtud u rovněž zaniklé vsi Václav a plešská kasárna zbořena až na bývalý hospodářský objekt který přežil až do 90. let. Dnes je jedinou udržovanou stavbou bývalá hájovna, upravená po roce 1990 na hostinec. Z  ostatní zástavby zůstávají jen nevýrazné zbytky základů, viditelné zejména v horní části vsi ve svahu pod býv. hřbitovem. Zde je také socha sv. Jana Nepomuckého, obnovená po roce 1990.

Pleš měla také dva kostely - starší kostelík sv. Jana Křtitele byl založen r. 1684 na návrší na severním okraji vsi, později několikrát upravován. Po vybudování kaple níže na návsi se z kostelíka stal hřbitovní. Kaple na návsi pak byla počátkem 20. století zbořena a nahrazena pseudogotickým kostelem P. Marie. Oba kostely byly zničeny v 50. letech stejně jako hřbitov. Po roce 1990 byl hřbitov pietně upraven a přitom upraveny také kamenné základy vyznačující půdorys kostela sv. Jana Křtitele (vlevo od vchodu). Kostel P. Marie zanikl beze stop, stál při průjezdní cestě a  jeho přesné místo není dnes v křoviskách rozpoznatelné.

Částí Pleše byl také Rabov, což byla odloučená skupina domků východně při silnici na Václav, dnes rovněž zaniklých. Okolí Pleše je dnes využíváno pro pastvu skotu.

Pěšky (pro zdatnější) - celková délka doporučené trasy je ca 20 km

- po opuštění objektu Rs Rybník se vydáte po silnici vlevo po červené turistické značce, která Vás dovede přímo do zaniklé obce Pleš

- při výstupu se můžete v úrovni rozhledny Velký Zvon odklonit z této trasy směrem vlevo , kde Vás cesta do cíle dovede přes zaniklou rotu PS a obec Václav

Na kole (okruh) 

celková délka námi doporučené trasy je ca 24 km

–  po opuštění objektu Rs Rybník se vydáte po silnicí směrem vpravo, kde asi po 50 m minete kapličku,  na křižovatce odbočíte  u antukového hřiště   dle dopravního značení vpravo na vedlejší silnici, která vede ke 3 km vzdálenému hraničnímu přechodu pro pěší a cyklisty Švarcava (zaniklá obec)/ Schwarzach. Tato cesta je značená žlutými tabulkami s č.2141 (cyklostezka přátelství).  Obě  hraniční obce  rozděluje stejnojmenný potok Schwarzach, který tvoří v těchto místech státní hranici. Po překročení hraničního mostku do Schwarzachu zahnete hned na první odbočce vpravo na  silnici s velmi nízkou frekvencí . Po ca 2 km se strmějším závěrečným stoupáním dorazíte do vesničky Waldhäuser. Vesničku projedete a ca po 2 km dorazíte k obci Staedlern. Na jejím okraji se na pravé straně směrem od příjezdu     nachází přírodní rezervace tvořená rozmanitými skalnatými útvary, které protíná vyhlídková stezka s odpočívkami.

Po levé straně se nachází pod vzrostlými kaštany pomníček obětem válek a historická křížová cesta. V centru obce Staedlern se vydáte opět vpravo po hlavní silnici ( nebo po cyklostezce při ní) směr Schönsee a ca po 6 km odbočíte vpravo do vesničky Fridrischang, kde je další přechod pro pěší a cyklisty, kterým se vrátíte zpět do ČR. Po ujetí dalších 2 km dorazíte do zaniklé obce Pleš. Zde určitě stojí za návštěvu místní opravený hřbitůvek a výletní hostinec Na Pleši.  Po projetí zaniklé obce Pleš se vydáte na dalším rozcestníku vydáte směrem vpravo , kde spatříte v samém dosahu rozhlednu a strategický vojenský objekt Velký zvon (pro veřejnost nepřístupné) Ani ne po 1 km pak dorazíte k zaniklé obci Václav, kde jsou ještě zbytky budov bývalé roty PS.  Zde se  napojíte na turistickou červenou  a cykloturistickou trasu č. 36 a ostrým ca 4 km dlouhým sjezdem  dojedete až k Jánské huti (zaniklá ves) , kde odbočíte po červené turistické vpravo (zkratka)  a budete lesem pokračovat směr Rybník (ca 2 km)

Občerstvení

-  výletní  hostinec  a pension Na Pleši ( www.pensionples.cz ), zde si můžete dát  čepovaný Chodovar, nealko nápoje a teplá i studená jídla.

Lákadlem jsou zde speciality ze stylové zděné venkovní pece, kde se často pečou pstruzi,  pizza , bavorská sekaná a další dobroty. U skupin nad 20 osob doporučujeme objednat se předem přímo na kontaktním telefonu pensionu nebo v recepci, či  u obsluhy v Rekreačním středisku Rybník.