Přehled turistických cílů

Turisticky zajímavé oblasti: 

Naučná stezka SEDMIHOŘÍ - NÁŠ TIP 

Babylon, Bělsko, Pivoň 

Města: Domažlice (centrum Chodska, městská památková rezervace, Chodský hrad, arciděkanský kostel s okrouhlou věží – 56m – s rozhledem do dalekého okolí, nedaleko je poutní místo Vavřineček); Bělá nad Radbuzou (barokní most); Holešov (komín s ochozem válečné letecké pozorovatelny); Horšovský Týn (město na březích Radbuzy, v minulosti na obchodní cestě z Prahy do Řezna, městská památková rezervace, státní hrad a zámek); Kdyně (město s tradicí textilního a strojírenského průmyslu, synagoga); Poběžovice (zámek, městská památková zóny); Staňkov

Muzea a galerie: Domažlice (Muzeum Chodska, Muzeum J. Jindřicha, Galerie bratří Špillarů); Klenčí pod Čerchovem (Muzeum J. Š. Baara); Koloveč (Muzeum techniky a řemesel); Postřekov (Hasičské muzeum); Újezd (Pamětní síň Jana Sladkého Koziny v Kozinově rodném staku)

Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem - NÁŠ TIP

Hrady, zámky:

Starý Herštejn (zřícenina pomezního hrad z pol. 13.stol.) s nově vybudovanou pochozí vyhlídkou - NÁŠ TIP

Zámek Horšovský Týn (národní kulturní památka – renesanční zámek se šesti prohlídkovými okruhy, rozsáhlý anglický park); Chodský hrad v Domažlicích (dnes sídlo Chodského muzea); Netřeb (zřícenina hradu, zvaný též Nový Rýzmberk); Nový Herštejn (zřícenina hradu z r. 1348); Poběžovice (zámek, žila zde hraběnka Mitsuko-Cudenhove-Calergi); Rýzmberk (zřícenina hradu z pol. 13.stol.);  Trhanov (zámek známý z Jiráskových Psohlavců, 1676)

Tvrze: Lštění, puklice

Lidová architektura: Česká Kubice; Draženov; Chocomyšl; Chodov;Kout na Šumavě; Podzámčí

Vesnické památkové zóny: Kanice; Klenčí; Pocinovice; Stráž; Trhanov

Sakrální architektura: Brůdek (kostel sv.Václava, z r. 1040) ; Čečovice (kostel sv. Mikuláše - národní kulturní památka); Domažlice (kostel U svatých, kostel Narození Panny Marie); Horšov (kostel Všech svatých); Horšovský Týn (kostel sv.Apolináře, kostel sv. .Petra a Pavla); Chotiměř (barokní kaple sv.J.Nepomuckého); Klenčí pod Čerchovem (kostel sv. Martina); Kdyně (židovská synagoga); Krakov (gotický kostel sv. Václava); Pivoň (augustiniánský klášter z r. 1225; Srbice (románsko-gotický kostel); Tannaberk nedaleko Všerub (poutní kostel sv.Anny)

Rozhledny a místa s dalekým výhledem: 

Rozhledna Ebene na německé straně hranice cca 5 km od Rybník - NÁŠ TIP

Čerchov (Kurzova věž 1042 m.n.m.); Hrádek (585 m.n.m., se sochou Jana Sladkého-Koziny a restaurací Chodská chalupa); Koráb (nedaleko Kdyně, 773 m.n.m., turistická chata s 30m vysokou rozhlednou); Rýzmberk (věž hradu); Výhledy nad Klenčím pod Čechovem (s pomníkem J.Š.Baara), Starý Hernštejn - zřícenina hradu s nově vybudovanou vyhlídkou

Technické památky: Bělá nad Radbuzou (kamenný barokní most) ; Holýšov (komín s ochozem válečné letecké pozorovatelny, válečný bunkr)

Kryté plavecké bazény: 

Přimda - NÁŠ TIP

Domažlice

Letní střediska, koupání :

Obec Rybník - hasičská nádrž - NÁŠ TIP

Retenční nádrž u obce Smolov (směr Karlova Huť)  - 8 km

Jezero Perlsee u Waldmünchenu - 18 km

Babylon - 30 km

Zimní střediska: Capartice, Čerchov

Naučné stezky: Po stopách Jiráskovy Lucerny; Po zaniklých sídlech Českého lesa; Sedmihoří

Přírodní zajímavosti: Postřekovské rybníky (ornitologická rezervace); Rezervace Jezninec; Rezervace Netřeb (výskyt tisu červeného); Rezervace Nový Herštejn (výskyt vzácných rostlin m.j. kyčelnice, orsej, jaterník, bílá sasanka či velmi vzácný áron skvrnitý)

Slavnosti, kulturně společenské akce: Brnířovský pařez; Domažlice-Domažlické hudební léto (červenec), Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť (srpen); Horšovský Týn-Annenská pouť (červenec); Rýzmberk-Rýzmberský hradní guláš (červen); Klenčí pod Čerchovem - Národopisná slavnost Výhledy (červenec); Kdyně-turistický pochod “Za Kdyni štíhlejší“ (květen); Koloveč - Přemílání bab (srpen); Mrákov - Chodská hyjta (srpen); Spáňov - Setkání harmonikářů (červenec)

Určitě navštivte: Domažlice-náměstí a Chodský hrad, Horšovský Týn - zámek, Výhledy

Doporučené cíle v Bavorsku

Waldmünchen - město se statutem vzdušných lázní, aquapark, krytá hala na tenis, squash

Procházka kolem jezera PERLSEE ( přímo u Waldmünchen , délka okruhu 3,5 km), možnost koupání, restaurace  - NÁŠ TIP 

Loifing u Chamu - Churpfalzpark-rodinný zábavní park v Bavorském lese

Schönsee - centrum BAVARIA BOHEMIA v bývalém historickém obecním pivovaru nabízí návštěvníkům široce členěné a dvoujazyčné informace o  kulturních nabídkách a kulturním životě sousedních bavorských a českých regionů-Horních Frank, Horního Falcka, Dolního Bavorska, Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje.Vedle kulturních a turistických informací jsou středem zájmu kulturní presentace, akce přeshraničního významu a  mediální interakce. Aktuální program CeBB je zveřejňován na kulturním portálu www.bbkult.net