Provozní řád sauny

 • Každý návštěvník je povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu a  dbát pokynů obsluhy sauny.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sauny a hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení sauny, tak na majetku ostatních osob
 • Sauna je doporučena pouze po všech stránkách zdravým osobám a každý návštěvník absolvuje proces saunování na vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí
 • Vstup do sauny je zakázán podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek.
 • Osobám mladším 15 ti let je přístup do sauny povolen pouze v doprovodu plnoleté, zodpovědné osoby.
 • Během pobytu v mokré části sauny neužívá nápoje a nejí. Snaží se chovat korektně a diskrétně k ostatním a přispět k udržení vysoké hygienické, estetické a společenské úrovně sauny.
 • Každý návštěvník sauny je povinen dodržovat osobní čistotu a dbát na čistotu všech míst a zařízení sauny. Při návštěvě prostor sauny je také povinen dbát bezpečnosti vlastní i bezpečnosti ostatních návštěvníků.
 • Po vstupu do šatny se návštěvníci musí úplně svléknout (včetně sundání šperků a hodinek), odstranit make-up a do prostoru sauny vstupovat pouze s ručníky a hygienickými pomůckami.
 • Každý návštěvník je povinen se před vstupem do samotné potírny umýt mýdlem, osprchovat a následně osušit.
 • Z důvodu hygieny prostředí se při sezení nebo ležení na lavicích v potírně, odpočívárně a šatně používá k podložení těla ručník nebo jiná vhodná textilie. Není povoleno sedat nebo lehat přímo nahým tělem na dřevěné pryčny.
 • V potírně se pohodlně usaďte nebo nejlépe ulehněte. Snažte se mít nohy ve stejné výšce jako tělo a hlavu, aby bylo celé tělo vystaveno stejné teplotě a vyčkejte, než se řádně zapotíte.
 • Po odchodu z potírny se nejprve osprchujte aby jste ze sebe smyli pot, teprve poté dle chuti a potřeby absolvujte ochlazovací proceduru.
 • Po ochlazení si můžete dopřát odpočinek nebo hned navázat na další pobyt v potírně.
 • Prohřívání s pocením a následující ochlazování doporučujeme opakovat  dle osobních pocitů přibližně 2x až 4x, po dobu 8  až 15 minut.
 • Do sauny vždy vstupujte osušení. Pobyt v potírně by měl být vždy příjemný, při jakémkoli zdravotním problému je nutné opustit potírnu a informovat personál.
 • Dbejte na přísun kvalitních tekutin abyste doplnily vypocenou vodu a minerály.