Provozní řád wellness

 • V celém prostoru wellness platí přísný zákaz kouření
 • Zákazník je povinen dodržovat provozní řád a pokyny poskytovatele/obsluhy wellness
 • Vířivá vana je doporučena pouze po všech stránkách zdravým osobám a každý návštěvník absolvuje pobyt ve vířivé vaně na vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí.
 • Z lékařského hlediska se doporučuje ve vířivé vaně se zapnutými tryskami pobyt maximálně po dobu 20 minut
 • Vstup do vířivé vany je zakázán podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek.
 • V průběhu vlastní lázně – od odchodu ze šatny do ukončení celé procedury včetně pobytu v odpočívárně –  je návštěvník nahý. Do vířivé vany je možný vstup v plavkách.
 • Před vstupem do vířivé vany je povinností každého návštěvníka důkladné osprchování, ideálně bez použití kosmetických přípravků.
 • Do vířivé vany vstupujte jednotlivě po schůdcích, nevstupujte do vany z ochozu
 • Ve vířivé vaně je zakázáno používat jakékoliv kosmetické přípravky.
 • Ve vířivé vaně je zakázána konzumace jakýchkoliv potravin.
 • Ve vířivé vaně je přísně zakázáno konzumovat jakékoliv nápoje ve skleněném obalu, v případě neuposlechnutí a následném poškození, či znečištění vířivé vany se zákazník vystavuje postihu a vymáhání způsobených škod soudní cestou.
 • Dětem do 1 roku věku není vstup do vířivé vany povolen.
 • Děti od 1 do 3 let musí mít oblečené koupací plenky, ev. plavky s gumičkou kolem stehen. Během pobytu ve vířivé vaně by měly sedět na klíně dospělé osoby.
 • Potápění je ve vířivé vaně přísně zakázáno.
 • Děti do 12 let mají vstup do vířivé vany povolen pouze v doprovodu zodpovědné dospělé osoby.
 • Dodržujte časy návštěvy - wellness prostor je vybaven radiově řízenými hodinami
 • Začátek návštěvy se počítá od vstupu ze šatny směrem do wellness prostoru
 • Konec návštěvy se počítá při vstupu do šatny směrem z wellness prostoru
 • Po ukončení pobytu v prostoru wellness vyčká zákazník, než pronajaté prostory a zařízení obsluha zkontroluje.